سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل**ثبت نام کاردانی و کاردانی به کارشناسی در موسسه کسری رامسر**برگزاری با شکوه دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوترگزارش تصویری کنفرانس بین المللی  مهندسی برق و علوم کامپیوتر در حوزه پژوهشی --- کنفرانس هادسترسی از طریق حوزه پژوهشی --- پایگاه های علمیجزئیات بیشتر در حوزه پژوهشی --- انتشاراتمیلاد امام زمان (عج) مبارک بادسوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد
  • سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل
  • **ثبت نام کاردانی و کاردانی به کارشناسی در موسسه کسری رامسر**
  • برگزاری با شکوه دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
  • گزارش تصویری کنفرانس بین المللی  مهندسی برق و علوم کامپیوتر در حوزه پژوهشی --- کنفرانس ها
  • دسترسی از طریق حوزه پژوهشی --- پایگاه های علمی
  • جزئیات بیشتر در حوزه پژوهشی --- انتشارات
  • میلاد امام زمان (عج) مبارک باد
  • سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير