دعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگیقابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگیبرگزاری جلسه شروعی دوباره -- واحد فرهنگیبرگزاری مراسمی به مناسبت روز معمار.. روابط عمومی مؤسسه کسریمراسم بزرگداشت هفته معلم-- واحد فرهنگيمراسم بزرگداشت مقام معلم--- واحد فرهنگي موسسههفته معلم گرامي باد--- واحد فرهنگي موسسهبرگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب و عفاف-- واحد فرهنگیماه رمضــــــــــــان مبارک باد--واحد فرهنگیبازدید علمی از سد مخزنی پلرود -- واحد فرهنگیبازدید علمی از سد مخزنی پلرود -- واحد فرهنگیشهادت مظلومانه دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفایش تسلیت باد -- واحد فرهنگی
 • دعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگی
 • قابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگی
 • برگزاری جلسه شروعی دوباره -- واحد فرهنگی
 • برگزاری مراسمی به مناسبت روز معمار.. روابط عمومی مؤسسه کسری
 • مراسم بزرگداشت هفته معلم-- واحد فرهنگي
 • مراسم بزرگداشت مقام معلم--- واحد فرهنگي موسسه
 • هفته معلم گرامي باد--- واحد فرهنگي موسسه
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب و عفاف-- واحد فرهنگی
 • ماه رمضــــــــــــان مبارک باد--واحد فرهنگی
 • بازدید علمی از سد مخزنی پلرود -- واحد فرهنگی
 • بازدید علمی از سد مخزنی پلرود -- واحد فرهنگی
 • شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفایش تسلیت باد -- واحد فرهنگی

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير