رشته های موجود در موسسه کسری رامسرکارگاه آموزشی و مسابقه پل ماکارونیپذیرش دانشجو بدون کنکورتمدید مهلت ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی
  • رشته های موجود در موسسه کسری رامسر
  • کارگاه آموزشی و مسابقه پل ماکارونی
  • پذیرش دانشجو بدون کنکور
  • تمدید مهلت ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير

arow

خدمات الکترونیک

box2
  • سامانه آموزشی
  • اتوماسیون تغذیه
  • پست الکترونیک
  • سامانه دانشجویی
  • سامانه اداری

arow

دسترسی سريع

box4