برگزاری مراسم کلنگ زنی پردیس مؤسسه کسری 16 بهمن ماهافتتاح ساختمان شماره 3 مؤسسه و دفتر تعامل با صنعت 16 بهمن ماهبرگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوعیت گفتمان انقلاب اسلامی- واحد فرهنگیکسب عنوان قهرمانی دانشجوی عزیز آقای عباس پورعسگری در مسایقات والیبال ساحلی--روابط عمومیدعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگیبرگزاری نخستین جشنواره فیلم و عکس سلامت--واحد فرهنگیهمایش بزرگ کوهپیمایی شهرستان رامسر با همکاری مؤسسه کسری--واحد فرهنگیقابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگیشرکت دانشجویان و کارمندان در همایش ازدواج سالم و فرزند آوری در دانشگاه آزاد   --واحد فرهنگیسال نو مبارک--
واحد فرهنگی و روابط عمومی مؤسسه کسری
 • برگزاری مراسم کلنگ زنی پردیس مؤسسه کسری 16 بهمن ماه
 • افتتاح ساختمان شماره 3 مؤسسه و دفتر تعامل با صنعت 16 بهمن ماه
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوعیت گفتمان انقلاب اسلامی- واحد فرهنگی
 • کسب عنوان قهرمانی دانشجوی عزیز آقای عباس پورعسگری در مسایقات والیبال ساحلی--روابط عمومی
 • دعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگی
 • برگزاری نخستین جشنواره فیلم و عکس سلامت--واحد فرهنگی
 • همایش بزرگ کوهپیمایی شهرستان رامسر با همکاری مؤسسه کسری--واحد فرهنگی
 • قابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگی
 • شرکت دانشجویان و کارمندان در همایش ازدواج سالم و فرزند آوری در دانشگاه آزاد   --واحد فرهنگی
 • سال نو مبارک--
واحد فرهنگی و روابط عمومی مؤسسه کسری

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير