افتتاح ساختمان شماره 3 مؤسسه و دفتر تعامل با صنعت 16 بهمن ماهدعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگیقابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگیبرگزاری جلسه شروعی دوباره -- واحد فرهنگیبرگزاری مراسمی به مناسبت روز معمار.. روابط عمومی مؤسسه کسریمراسم بزرگداشت هفته معلم-- واحد فرهنگيمراسم بزرگداشت مقام معلم--- واحد فرهنگي موسسههفته معلم گرامي باد--- واحد فرهنگي موسسهبرگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب و عفاف-- واحد فرهنگیمیلاد ارباب خوبی ها مبارک باد -- واحد فرهنگی مؤسسهولادت با سعادت حضرت ابوالفضل مبارکباد -- واحد فرهنگیولدت با سعادت امام سجاد (ع) مبارکباد -- واحد فرهنگی مؤسسهجلسه كارگاه تحليل رسانه اي در دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور پروفسور آرتور آسا برگر--واحد فرهنگی
 • افتتاح ساختمان شماره 3 مؤسسه و دفتر تعامل با صنعت 16 بهمن ماه
 • دعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگی
 • قابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگی
 • برگزاری جلسه شروعی دوباره -- واحد فرهنگی
 • برگزاری مراسمی به مناسبت روز معمار.. روابط عمومی مؤسسه کسری
 • مراسم بزرگداشت هفته معلم-- واحد فرهنگي
 • مراسم بزرگداشت مقام معلم--- واحد فرهنگي موسسه
 • هفته معلم گرامي باد--- واحد فرهنگي موسسه
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب و عفاف-- واحد فرهنگی
 • میلاد ارباب خوبی ها مبارک باد -- واحد فرهنگی مؤسسه
 • ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل مبارکباد -- واحد فرهنگی
 • ولدت با سعادت امام سجاد (ع) مبارکباد -- واحد فرهنگی مؤسسه
 • جلسه كارگاه تحليل رسانه اي در دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور پروفسور آرتور آسا برگر--واحد فرهنگی

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير