افتتاح ساختمان شماره 3 مؤسسه و دفتر تعامل با صنعت 16 بهمن ماهدعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگیقابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگینمایشگاه بین المللی کتاب تهرانبرگزاری کارگاه آموزشی حقوق ورزش -- واحد فرهنگیبرگزاری جلسه شروعی دوباره -- واحد فرهنگیجشنواره غذاهای محلی -- روابط عمومی مؤسسه کسریبرگزاری مراسمی به مناسبت روز معمار.. روابط عمومی مؤسسه کسریبرگزاری جشنواره غذا در کاخ موزه رامسر. 17 و 18 اردیبهشت--روابط عمومی مؤسسه کسریپنجمین پاسداشت ادبیّات جهاد و مقاومت همراه با رونمایی از تقریظ حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بر کتاب «آن بیست‌و‌سه نفر»-روابط عمومی مؤسسه
  • افتتاح ساختمان شماره 3 مؤسسه و دفتر تعامل با صنعت 16 بهمن ماه
  • دعوت از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و هنری--واحد فرهنگی
  • قابل توجه کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در انجمن های علمی مؤسسه--واحدفرهنگی
  • نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  • برگزاری کارگاه آموزشی حقوق ورزش -- واحد فرهنگی
  • برگزاری جلسه شروعی دوباره -- واحد فرهنگی
  • جشنواره غذاهای محلی -- روابط عمومی مؤسسه کسری
  • برگزاری مراسمی به مناسبت روز معمار.. روابط عمومی مؤسسه کسری
  • برگزاری جشنواره غذا در کاخ موزه رامسر. 17 و 18 اردیبهشت--روابط عمومی مؤسسه کسری
  • پنجمین پاسداشت ادبیّات جهاد و مقاومت همراه با رونمایی از تقریظ حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بر کتاب «آن بیست‌و‌سه نفر»-روابط عمومی مؤسسه

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير