آیین اختتامیه هفته پژوهش - جزئیات در بخش حوزه پژوهش - رویدادهابرگزاری مسابقات پینگ پینگ دانشجویان مؤسسه- جزئیات در قسمت تربیت بدنی یا اخبار فرهنگی و دانشجوییثبت نام جشن فارغ التحصیلی - تلفن 55221281 داخلی 106جزئیات بیشتر در قسمت اخبار پژوهشی در دسترس استجزئیات بیشتر در ec2016.kasraramsar.ac.irجزئیات بیشتر در ec2016.kasraramsar.ac.ir*****## دهه فجر مبارک باد ##*****قابل توجه دانشگاه ها و مؤسسات شهرستان رامسر و مؤسسه کسریکسب مدال نقره در مسابقات منطقه 2 کشور-نیما ساجدی برزگرکسب مدال نقره در مسابقات منطقه 2 کشور-محمد احمدیموفقیت تیم تکواندو مؤسسه در مسابقات منطقه 2 کشور و کسب دو مدال نقره توسط آقایان نیما ساجدی برزگر و محمد احمدیبرگزاری مسابقه دوستان والیبال بین تیم های مؤسسه کسری و دانشکده ملاصدرا به مناسبت دهه مبارک فجر
 • آیین اختتامیه هفته پژوهش - جزئیات در بخش حوزه پژوهش - رویدادها
 • برگزاری مسابقات پینگ پینگ دانشجویان مؤسسه- جزئیات در قسمت تربیت بدنی یا اخبار فرهنگی و دانشجویی
 • ثبت نام جشن فارغ التحصیلی - تلفن 55221281 داخلی 106
 • جزئیات بیشتر در قسمت اخبار پژوهشی در دسترس است
 • جزئیات بیشتر در ec2016.kasraramsar.ac.ir
 • جزئیات بیشتر در ec2016.kasraramsar.ac.ir
 • *****## دهه فجر مبارک باد ##*****
 • قابل توجه دانشگاه ها و مؤسسات شهرستان رامسر و مؤسسه کسری
 • کسب مدال نقره در مسابقات منطقه 2 کشور-نیما ساجدی برزگر
 • کسب مدال نقره در مسابقات منطقه 2 کشور-محمد احمدی
 • موفقیت تیم تکواندو مؤسسه در مسابقات منطقه 2 کشور و کسب دو مدال نقره توسط آقایان نیما ساجدی برزگر و محمد احمدی
 • برگزاری مسابقه دوستان والیبال بین تیم های مؤسسه کسری و دانشکده ملاصدرا به مناسبت دهه مبارک فجر

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير